Nieuwe foto's van het eerste Berini eitje - 4
Pictures of the very first Berini M13 cyclemotor - 4

 
Ook de "koppeling" was al aanwezig, zij het in een iets andere vorm dan van de produktie-exemplaren

 

Even the "clutch" was already existing only slightly different to the customer Berini's.
     
 
Linkerzijde van de Berini.

 

Left side view of the Berini engine.
Click on pictures to enlarge