Nieuwe foto's van het eerste Berini eitje - 2
Pictures of the very first Berini M13 cyclemotor - 2

 
Duidelijk is de inlaat te zien die veranderd is t.o.v. de originele Cyclemaster inlaat.

 

Clearly is shown the changed inletmanifold.
     
 
Close-up van de inlaat

 

Close-up of the inletmanifold
Click on pictures to enlarge